COVID19 ohutus

Kohvik-restoran Pierre ja Chocolaterie teevad kõik selleks, et vältida nakkushaiguste levikut
Tagame töötajatele värskeima ohutusalase info, kaitse- ja dessinfitseerimisvahendid
Loome külalistele puhta ja ohutu keskkonna
Täidame kehtestatud reegleid distantsi, puhastuse ja ohutus-sertifikaatide kontrollis
Haigustunnustega töötajad ja külalised suuname koju
Soodustame meeskonnas positiivseid ohutusalased harjumusi